Eva sliter fortsatt med Motstandsmuskelen. Men så dukker Pådriveren opp og hjelper Eva med motivasjonen. Får hun nå endelig ønsket sitt oppfylt: Å bli kvitt Motstandsmuskelen?