Denne stripen er til alle de fine kollegene jeg har møtt i akuttpsykiatrien og som jobber der fordi de har omsorg for mennesker og ønsker å hjelpe og ta vare på mennesker som står i en vond krise i livet sitt.
Det er vondt og vanskelig for pasienter som blir redde og reagerer med sinne. Det er også vanskelig for personalet som skal trygge og ta vare på pasienten. Personalet blir også redde. Og hvem trygger dem?