Må sies at jeg har møtt mange ufaglærte som gjør en fantastisk jobb i psykiatrien