Ridderen og dragen del 2 – Per går på kurs

Ridderen og dragen del 2 – Per går på kurs

I del 1 fikk Per tips om et kurs i Negativitetsbakgården. Nå får vi svar på om Per tør å banke på og kanskje vi får sett hva som befinner seg bak de skumle dørene? Holy moly! Ka e dette for slags kurs?? Finn Per veien ut så han får fargen tilbake i ansiktet? E det...